Gries Hej Windfonds

Met het Gries Hej Windfonds worden projecten gefinancieerd met algemeen maatschappelijk nut of ter bevordering van duurzaamheid in het werkgebied. Het werkgebied ligt binnen een cirkel met een straal van 3 km vanaf het middelpunt van windmolen 2 van het Windpark Weert. In dit gebied liggen de woonkernen: 

 • Schoor
 • De Mildert
 • Nederweert-Eind
 • Schoordijk/Roermondseweg
 • Buitengebied Leuken
 • Swartbroek
 • Vrouwenhof (deel van de wijk Leuken)

Bewoners, maatschappelijke instellingen en het bestuur van de stichting  Gries Hej WindFonds kunnen initiatieven indienen voor maatschappelijke projecten als deze voldoen aan de gestelde criteria en in aanmerking komen voor financiering uit het Omgevingsfonds.

Criteria zijn:

 1. maatschappelijke doelen, dus geen privé-investeringen
 2. bijdragen aan de sociale cohesie, impuls in verenigingen, leefbaarheid
 3. duurzaamheid, bijdragen aan de transities naar duurzame energie, energiebesparing en duurzame voeding
 4. projecten ter verhoging van de landschappelijke en cultuurhistorische waarden. Inbegrepen ter verhoging van de toeristisch-recreatieve gebruikswaarde
 5. ecologische projecten, zowel ter versterking van de ecologische structuur als verhoging van de beleving van de natuur
 6. kan alleen gerealiseerd worden met de bijdrage uit het Omgevingsfonds en vervangt geen reguliere subsidies

Een project hoeft niet aan alle voorgaande criteria tegelijk te voldoen, maar wel altijd aan criteria 1 en 6. 

Gedurende 15 jaar stelt Windpark Weert bv jaarlijks 1 euro per opgewekt MWh beschikbaar voor het Omgevingsfonds. Naar verwachting ligt de jaarlijkse windproductie van Windpark Weert tussen de 25.000 en 30.000 MWh. Dit betekent dat jaarlijks, gedurende de eerste 15 jaar, naar verwachting tussen de 25.000 en 30.000 euro in het Omgevingsfonds komt. Na 15 jaar stelt Windpark Weert bv 0,50 euro per MWh ter beschikking.

Heb je een leuk idee of wil je samen met anderen over verbetering van je directe leefomgeving nadenken? Klik hier om naar de website Gries Hej Windfonds te gaan. 

 

Terug naar Home pagina