Initiatiefnemers

 WeertEnergie en Eneco werken samen om een bijdrage te leveren aan het energieneutraal maken van de gemeente Weert.


 DSF5464 kopie

 Op dinsdag 18 september bekrachtigden WeertEnergie en Eneco Wind b.v. hun samenwerking met de oprichting van de coöperatieve vereniging Nieuwe Energie Weert (N.E.W.).

Nieuwe Energie Weert

De nieuwe coöperatie gaat zich bezighouden met het opwekken van lokale groene stroom in de gemeente Weert. Denk daarbij aan windenergie en zonne-energie. Eneco Wind b.v. en WeertEnergie zullen binnen deze nieuwe coöperatie daartoe samen projecten opstarten die ze afzonderlijk niet zouden kunnen ontwikkelen. Hiermee geeft de coöperatie N.E.W. mede invulling aan de lokale energietransitie en de ambitie van de gemeente Weert om in 2050 energieneutraal te zijn. Dit betekent dat er dan net zoveel duurzame energie wordt opgewekt als dat er wordt verbruikt. 

Samen optrekken

De coöperatieve vereniging N.E.W. komt niet uit de lucht vallen, maar is een vervolg op de samenwerkingsovereenkomst die WeertEnergie en Eneco vorig jaar in oktober hebben ondertekend. “Bij de ontwikkeling van het Windpark Weert werken we intensief samen en dat bevalt goed. Om een rol te kunnen blijven spelen in de lokale energietransitie is het belangrijk om samen op te trekken en zo van elkaars kennis en ervaringen gebruik te kunnen maken,” vertelt Peter Gloudi, oud-voorzitter van WeertEnergie. Ook Eneco onderstreept het belang van samenwerken. Arnold Spek van Eneco: “We zetten weer een concrete stap in de energietransitie van Weert. Door deze initiatieven van onderop kunnen we samen een grote verandering tot stand brengen. Wij zetten onze ervaring daar graag voor in.” 

Leefbare wereld

"Samen gaan we het avontuur aan. Vanuit de overtuiging dat we duurzame stroom willen realiseren in samenspraak met én met betrokkenheid van de lokale omgeving. Uitgangspunt hierbij is dat er profijt is voor de lokale gemeenschap, maar ook dat we open communiceren en luisteren naar elkaar. Zo laten we een leefbare wereld achter voor onze kinderen en kleinkinderen", aldus Henk Lambrichts, omgevingsmanager Windpark Weert BV. 

WeertEnergie

logo weert energie 200WeertEnergie is een lokale Coöperatieve Vereniging waarin leden in eigen beheer goedkope, duurzame stroom opwekken, inkopen en afleveren. Meerwaarde is dat altijd tegen een concurrerend en eerlijk tarief geleverd wordt, dat de klant dichtbij staat omdat hij of zij lid is en dat de winsten worden gebruikt voor het realiseren van duurzame projecten die de leden bepalen.

Klik hier voor meer informatie over WeertEnergie. 

Eneco

enecologoEneco is een groep van bedrijven die actief is in de energiesector. Met elkaar en samen met klanten en partners werkt Eneco aan de missie: Duurzame energie van iedereen, zodat mensen zelf de regie nemen over energie. En we leveren een maatschappelijke bijdrage door het opwekken en leveren van groene energie.

Klik hier voor meer informatie over Eneco.
Privacyreglement Eneco