Initiatiefnemers

 

WeertEnergie en Eneco werken samen om een bijdrage te leveren aan het energieneutraal maken van de gemeente Weert.

 DSF5464 kopie

 

 

 
Op dinsdag 18 september bekrachtigden WeertEnergie en Eneco Wind b.v. hun samenwerking met de oprichting van de coöperatieve vereniging Nieuwe Energie Weert (N.E.W.).

 

Nieuwe Energie Weert
De nieuwe coöperatie gaat zich bezighouden met het opwekken van lokale groene stroom in de gemeente Weert. Denk daarbij aan windenergie en zonne-energie. Eneco Wind b.v. en WeertEnergie zullen binnen deze nieuwe coöperatie daartoe samen projecten opstarten die ze afzonderlijk niet zouden kunnen ontwikkelen. Hiermee geeft de coöperatie N.E.W. mede invulling aan de lokale energietransitie en de ambitie van de gemeente Weert om in 2050 energieneutraal te zijn. Dit betekent dat er dan net zoveel duurzame energie wordt opgewekt als dat er wordt verbruikt. 

Samen optrekken
De coöperatieve vereniging N.E.W. komt niet uit de lucht vallen, maar is een vervolg op de samenwerkingsovereenkomst die WeertEnergie en Eneco vorig jaar in oktober hebben ondertekend. “Bij de ontwikkeling van het Windpark Weert werken we intensief samen en dat bevalt goed. Om een rol te kunnen blijven spelen in de lokale energietransitie is het belangrijk om samen op te trekken en zo van elkaars kennis en ervaringen gebruik te kunnen maken,” vertelt Peter Gloudi, voorzitter van WeertEnergie. Ook Eneco onderstreept het belang van samenwerken. Arnold Spek van Eneco: “We zetten weer een concrete stap in de energietransitie van Weert. Door deze initiatieven van onderop kunnen we samen een grote verandering tot stand brengen. Wij zetten onze ervaring daar graag voor in.” 

Leefbare wereld
"Samen gaan we het avontuur aan. Vanuit de overtuiging dat we duurzame energie willen realiseren in samenspraak met én met betrokkenheid van de lokale omgeving. Uitgangspunt hierbij is dat er profijt is voor de lokale gemeenschap, maar ook dat we open communiceren en luisteren naar elkaar. Zo laten we een leefbare wereld achter voor onze kinderen en kleinkinderen," aldus de projectleiders Joost van der Stappen (WeertEnergie) en Laurens van Zelst (Eneco). 

 

Image

Laurens van Zelst

Eneco

Image

Joost van der Stappen

WeertEnergie

 

WeertEnergie

logo weert energie 200WeertEnergie is een lokale Coöperatieve Vereniging waarin leden in eigen beheer goedkope, duurzame energie opwekken, inkopen en afleveren. Meerwaarde is dat altijd tegen een concurrerend en eerlijk tarief geleverd wordt, dat de klant dichtbij staat omdat hij of zij lid is en dat de winsten worden gebruikt voor het realiseren van duurzame projecten die de leden bepalen.

Klik hier voor meer informatie over WeertEnergie. 

Eneco

enecologoEneco Groep is een groep van bedrijven die actief is in de energiesector. Met elkaar en samen met klanten en partners werken we aan de missie: Duurzame energie van iedereen, zodat mensen zelf de regie nemen over energie. Met onze consistente koers zijn we koploper op gebied van duurzaamheid en innovatie. Nationaal en internationaal bieden we toegevoegde waarde aan consumenten en bedrijven met slimme producten en diensten. En we leveren een maatschappelijke bijdrage door het opwekken en leveren van groene energie.

Klik hier voor meer informatie over Eneco.
Privacyreglement Eneco