Op 10 oktober ondertekenden WeertEnergie en Eneco, heel toepasselijk bij de Wilhelmus-Hubertusmolen in Weert, de samenwerkingsovereenkomst. Beide partijen gaan samenwerken om een bijdrage te leveren aan de lokale energietransitie in Weert.

Onderdeel van de overeenkomst is de intentie om samen een coöperatie op te richten. Deze coöperatie geeft mede invulling aan de ambitie van de gemeente Weert om in 2050 energieneutraal te zijn, waarbij de gemeente haar inwoners, bedrijven en instellingen oproept om hiervoor samen te werken en het initiatief te nemen voor het uitvoeren van projecten om te verduurzamen.