Er komen definitief drie windmolens langs de A2 in de gemeente Weert. Om, op dit moment, aan alle voorwaarden en onderzoeken te kunnen voldoen, is de positie van de molens meer opgeschoven naar het Zuiden, richting Roermondseweg. Door deze verplaatsing wordt de eventuele overlast voor de Nederweertse buurtschap Schoor een stuk minder. 

De projectleiders Joost van der Stappen (WeertEnergie) én Laurens van Zelst (Eneco) gaven op 26 juni 2018 een toelichting op de huidige stand van zaken omtrent het aan te leggen Windpark Weert. Klik hier voor de powerpointpresentatie.