Op dinsdag 3 juli besloten de gemeenteraden van de gemeenten Leudal en Nederweert, in navolging van Peel en Maas (Noord-Limburg), tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor de windparken Heibloem en Kookepan in Leudal en Ospeldijk in Nederweert. In Leudal en Nederweert gaat het om de bouw van in totaal negen nieuwe windmolens. Ook in gemeente Weert wordt gewerkt aan de realisatie van Windpark Weert.

Om invulling te geven aan het energievraagstuk is het verminderen van energieverbruik en het opwekken van duurzame energie nodig. Een opgave die geldt voor elke provincie in Nederland, voortkomend uit het Nationaal Energieakkoord.

Burgermolens
Vijf burgercoöperaties in vier gemeenten in Noord- en Midden-Limburg werken dan ook hard aan de realisatie van windparken. Het doel van de initiatieven is dat in 2020 de eerste windmolens, in coöperatief verband, draaien. Energieopwekking, burgerparticipatie, terugvloeien van opbrengsten naar de omgeving en een goede inpassing in het landschap staan daarbij centraal. De gemeenten Leudal, Nederweert, Peel en Maas, Weert en provincie Limburg zien de urgentie van het energievraagstuk en nemen hun verantwoordelijkheid. Het verlenen van de omgevingsvergunning in Nederweert en Leudal vormt opnieuw een belangrijke stap in het proces.

Samen voor duurzame en economische voordelen
Alle partijen inclusief de vijf coöperaties: Zuidenwind en Leudal Energie in Leudal, NEWECOOP in Nederweert, Peel Energie in Peel en Maas en Weert Energie in Weert geloven dat het realiseren van windenergie alleen tot stand kan komen in goede harmonie met de omgeving. Luisteren naar de inwoners door ‘het veld in te gaan’ en belangen delen zijn de succesfactoren. De opwekking van duurzame energie kent een aantal economische, ecologische en maatschappelijke aspecten. In de bijlage leest u daar meer over.

Lokaal op maat
Natuurlijk regelt elke coöperatie het weer net iets anders en op maat voor de omgeving waar de windontwikkeling plaatsvindt. Economisch, ecologisch en maatschappelijk rendement gaan hand in hand wat, mits goed uitgelegd en dus met draagvlak uit de omgeving, interessant is voor inwoners in Leudal en Nederweert. Meer informatie over de Midden-Limburgse windprojecten kijk op www.rescooplimburg.nl.