De gemeente Weert heeft het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerpvergunning voor windpark Weert afgerond en gepubliceerd. Dat betekent dat voor de ontwikkeling van Windpark Weert de periode van inspraak is aangebroken. U kunt uw zienswijze over Windpark Weert indienen bij de gemeente Weert.

Het bestemmingsplan Windpark Weert is openbaar gemaakt op www.ruimtelijkeplannen.nlKijk voor alle digitale informatie op de website https://zoek.officielebekendmakingen.nl en typ in de woorden ‘Windpark Weert’. Ook op de site van gemeente Weert vindt u de informatie digitaal. 

De stukken liggen tot en met 5 september 2018 ter inzage bij de informatie- en servicebalie in het stadhuis aan de Wilhelminasingel 101 in Weert. Bij de gemeente Weert kunt u de plannen op papier inzien. Kijk voor de openingstijden van de informatie- en servicebalie op www.weert.nl/openingstijden.