Provincie energiedoelen bijna gehaald - coöperatieve windparken in Midden-Limburg

In 2015 werden de provincies het eens over de aanpak van windenergie tot 2020. Het doel werd om in Limburg zo’n 32 windturbines op te stellen vóór 1 januari 2021. Waar moesten die komen en wie moest die windmolens realiseren?

Gezamenlijke energiecoöperaties

Gelijktijdig hadden de Energiecoöperaties Leudal Energie, Peelenergie, Zuidenwind en WeertEnergie zich georganiseerd in Midden-Limburg. De ervaring met de 5 bestaande windmolens nabij Neer in Leudal was één van de aanleidingen om de stoute schoenen aan te trekken en als gezamenlijke energiecoöperaties een aantal windparken te gaan ontwikkelen. Mét succes. In ruim 5 jaar tijd zijn 4 windparken definitief vergund; er zullen binnen twee jaar liefst 17 nieuwe molens gebouwd worden. Wat de teller voor Midden-Limburg op 22 brengt. In andere regio’s zoals Venlo moeten dan de andere 10 windmolens gaan komen.

De conclusie mag er zijn: dankzij de coöperatieve inspanningen zijn de doelen van de Provincie Limburg in zicht gekomen.

Terug naar de Nieuwsbrief 2020 1ste kwartaal