Veel animo Online Kijkje bij de bouw

Hoeveel schroeven zetten er in de fundering om de molen goed vast te houden? Deze en andere vragen werden gesteld tijdens de virtuele rondleiding door het Windpark Weert op 7 januari 2022.

De belangstelling was enorm. Liefst 400 mensen hadden zich van tevoren aangemeld en daarvan keken er meer dan 250 mensen naar de webinar. Omgevingsmanager Henk Lambrichts heette iedereen welkom en nam de kijkers mee naar de bouwlocatie met het vertonen van meerdere korte films.

In een van de films beantwoordden de wethouders Wendy van Eijk en Henk van de Loo vragen over het belang van het Windpark Weert voor de energietranstie. In de andere films legde Micky van der Wind (Topwind) de omvang en werking van de verschillende onderdelen uit.

Vervolgens konden de kijker vragen stellen via de mail. Deze werden beantwoord door Henk Lambrichts, projectmanager Ramon Jillings en Micky van der Wind (TopWind).

O ja, het antwoord van de schroeven is 208 stuks. Bekijk hier de hele uitzending terug.