Klik hier om deze nieuwsbrief online te bekijken |  Bezoek onze website

Nieuwsbrief Windpark Weert nov. 2017

Windpark_Houten700

“Duurzame energie opwekken samen met omwonenden”

Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van het Windpark Weert. Wij houden u graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen van het mogelijk aan te leggen Windpark Weert. Samen met u willen we een grote stap zetten om Weert energieneutraal te maken. Energieneutraal betekent dat er via duurzame energiebronnen net zoveel energie wordt opgewekt als dat er wordt verbruikt. Om dit te realiseren hebben we alle alternatieve energiebronnen nodig. Op deze manier laten we een leefbare wereld achter voor onze kinderen en kleinkinderen.

Samen gaan we het avontuur aan. Vanuit de overtuiging dat we duurzame energie willen realiseren in samenspraak én met betrokkenheid van de lokale omgeving. Uitgangspunt hierbij is dat er profijt is voor de lokale gemeenschap, maar ook dat we open communiceren en luisteren naar elkaar. Wij gaan ervoor. Doet u mee?

Met vriendelijke groet,
Projectleiders Windpark Weert:

Foto-1-Laurens-van-Zelst Foto-2-Joost-van-der-Stappen
Laurens van Zelst
Eneco
Joost van der Stappen
Weert Energie

Foto-3-Ondertekening-samenwerkingsovereenkomst-WeertEnergie-Eneco

Samenwerkingsovereenkomst WeertEnergie en Eneco

Op 10 oktober ondertekenden WeertEnergie en Eneco, heel toepasselijk bij de Wilhelmus-Hubertusmolen in Weert, de samenwerkingsovereenkomst. Beide partijen gaan samenwerken om een bijdrage te leveren aan de lokale energietransitie in Weert.

Onderdeel van de overeenkomst is de intentie om samen een coöperatie op te richten. Deze coöperatie geeft mede invulling aan de ambitie van de gemeente Weert om in 2050 energieneutraal te zijn, waarbij de gemeente haar inwoners, bedrijven en instellingen oproept om hiervoor samen te werken en het initiatief te nemen voor het uitvoeren van projecten om te verduurzamen.

Lees verder


Foto-5-Bijeenkomst-omwonenden-Schoor-en-Leuken-26-okt

Informatiebijeenkomsten omwonenden Windpark Weert

WeertEnergie en Eneco organiseerden op 25 en 26 oktober een informatiebijeenkomst voor de omwonenden van het nog aan te leggen Windpark Weert. Zo’n 15 omwonenden van de Roermondseweg lieten zich in de Kaarsenmakerij Inka informeren over de stand van zaken. Een dag later was het volle bak in het Schietsportcentrum Kraan op Schoor. Zo’n 38 omwonenden zorgden met hun vragen voor een levendige avond. De sfeer was open en constructief.

Beginfase

Projectleider Joost van der Stappen benadrukte dat de omwonenden betrokken worden bij het proces om tot het windpark te komen. “We zitten in de beginfase. Veel is nog onduidelijk. Pas als de natuur- en radaronderzoeken zijn afgerond, wordt duidelijk of de locatie driehoek A2 daadwerkelijk geschikt is voor het aanleggen van een windpark en wordt duidelijk waar de molens definitief komen te staan.”

Lees verder


Foto-6-De-Cooperwiek-in-Neer

Windpark Neer

Het dichtstbijzijnde voorbeeld van een windpark dat al actief is, staat in de gemeente Leudal.

Windpark Neer bestaat uit 4 windturbines met ieder een masthoogte van 98 meter en een tiphoogte van 139 meter. De turbines wekken jaarlijks gezamenlijk gemiddeld 18 miljoen kWh groene stroom op. Dit is vergelijkbaar met het gemiddelde elektriciteitsverbruik van ongeveer vijfduizend huishoudens.

Windmolen bekijken

Iedere derde zaterdag in de maand kunt u van 10.00 tot 12.00 uur een kijkje nemen in De Coöperwiek, de molen van Windcoöperatie Zuidenwind. Een vrijwillig molenaar van deze burgercoöperatie vertelt dan over de oprichting en bouw van de windmolen en gaat in op de stroomopbrengst. Ook kunt u de turbine (onderin de mast) bezichtigen. Windpark Neer ligt aan de Boerderijweg in Neer, tussen nr. 19 en 23 van de fietsknooppuntenroute. Aan dit fietspad, vlakbij molen 4, is een vrij toegankelijke picknickplaats ingericht met een informatiepaneel over windenergie en windpark Neer. Ook vindt u hier een display met de actuele energieopbrengst en de totale energieproductie die is gerealiseerd.


Vragen

Heeft u vragen of wilt u een persoonlijk gesprek met de projectleiders Joost van der Stappen en Laurens van Zelst? Stuur een mailtje naar: info@windparkweert.nl en we nemen contact met u op.


Colofon

De Nieuwsbrief Windpark Weert is een gezamenlijk initiatief van WeertEnergie en Eneco. De nieuwsbrief is bedoeld voor omwonenden Roermondseweg en Schoor/Leuken.

Contactgegevens: website | mail.


Klik hier om u af te melden van deze Nieuwbrief | Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print!