Klik hier om deze nieuwsbrief online te bekijken |  Bezoek onze website

Nieuwsbrief Windpark Weert januari 2018

WeertEnergie wenst u een energiek 2018!

toast700

Nieuwjaarsreceptie

De Raad van Toezicht en het bestuur van WeertEnergie heeft op zaterdag 6 januari tussen 16.00 en 18.00 uur graag het glas met u op een duurzaam 2018 in het NMC aan de Geurtsvenweg 4 in Weert. De Nieuwjaarsreceptie is onderdeel van de Nieuwjaarsreceptie voor alle aangesloten partners van het NMC Weert.

2018 wordt een bijzonder jaar voor WeertEnergie. Na jaren van praten en overleggen wordt in de tweede helft van 2018 daadwerkelijk begonnen met de bouw van het zonnepark aan de Bocholterweg in Altweerterheide. Mits er een vergunning door de gemeente wordt afgegeven. Het Zonnepark Altweerterheide is het eerste zichtbare coöperatieve project waarmee WeertEnergie een bijdrage levert aan het energieneutraal maken van Weert.


foto2_ALV700

Algemene Ledenvergadering

Op 14 december 2017 vond de 11e Algemene Ledenvergadering van WeertEnergie plaats in het NMC Weert. Voorzitter Peter Gloudi nam de aanwezigen mee in zijn verhaal over de uitgevoerde projecten en ging dieper in op de samenwerking met Eneco in het windpark Weert.

Ook de samenstelling van het bestuur kwam aan de orde. Peter Ramaekers stopt per 1 januari 2018 als secretaris. Karin Nijs heeft aangegeven de functie van ambtelijk secretaris te willen overnemen. Er is nog geen kandidaat gevonden voor het bestuurlijk secretariaat. In mei 2018 zal het bestuur met een rooster van aftreden komen en vinden er mogelijk nieuwe wisselingen in het bestuur plaats.

Penningmeester Jan Scholts gaf een toelichting op de begroting van 2018 en het businessplan voor het zonnepark in combinatie met de batterijopslag. Peter Ramaekers legde de investeringsmogelijkheden voor het zonnepark uit. Tijdens de vergadering zijn er onder meer besluiten genomen over: juridische entiteit voor het zonnepark, doorgaan met ontwikkelen zonnepark, goedkeuring voor postcoderoosproject, begroting windpark en het rentepercentage van de certificaten onder € 5.000,- voor 2018 is dit vastgesteld op 4%.


foto3_infoavond700

Informatieavond ‘Investeer in Zonnepark Weert’

Een goede opkomst was er op de informatieavond ‘Investeer in het Zonnepark Weert’ op 19 december 2017 in het clubgebouw van de Hockey Vereniging Weert (HV Weert) aan de Parklaan 1a in Weert. De entourage zorgde voor een open en informele sfeer. De belangstellenden lieten zich uitgebreid voorlichten over de financiële mogelijkheden om te investeren in het Zonnepark Weert. Er waren veel praktische vragen, waaronder: moet je BTW betalen over de certificaten, zijn de certificaten overdraagbaar, komt de investering fiscaal gezien in box 3 etc. Voor wie zelf geen zonnepanelen op zijn dak kan leggen, is het financieel aantrekkelijk om via de Postcoderoos te beleggen in de lokaal opgewekte groene stroom van het zonnepark. Wie al zonnepanelen heeft en meer uit zijn spaargeld wil halen, kan ook certificaten kopen.


foto4_warmtescans700

Bijeenkomst over warmtescans en warmtepompen in Stramproy

Overweldigend was de belangstelling op 7 december bij de bijeenkomst over warmtescans en warmtepompen in het Gemeenschapscentrum De Zaal in Stramproy. Maar liefst honderdveertig mensen luisterden aandachtig naar de presentatie van Peter Gloudi, voorzitter van WeertEnergie, over het project Warm Wonen in Weert. Op de vraag wie de buitenmuren heeft geïsoleerd gingen bijna alle vingers de lucht in. De aanwezigen waren vooral geïnteresseerd in de warmtescans. Deze thermo-grafische foto’s maken inzichtelijk waar energie onbedoeld de woning verlaat. Niet van alle woningen in Stramproy zijn warmtescans gemaakt. De eigenaren van de huizen waar geen warmtescan van is gemaakt, kunnen deze winter een nieuwe gevelscan (voorkant huis) laten maken. Voor leden is dat gratis.

Voor niet-leden is de prijs € 25,-. U kunt ook een scan van uw complete huis laten maken. De kosten zijn tussen de € 40,- en € 75,-, afhankelijk van uw woning. Vaak wordt de scan gebruikt om samen met een energiecoach van WeertEnergie een persoonlijk energieplan op te stellen. De kosten van zo’n plan zijn € 150,- voor leden en niet-leden van WeertEnergie.

Het tweede gedeelte van de bijeenkomst ging over de warmtepomp. Installateur Roy Vleeshouwers uit Stramproy vertelde over de verschillende mogelijkheden waaruit warmtepompen hun energie voor verwarming putten. Dit kan de buitenlucht zijn of aardwarmte. Er is ook een combinatie te maken van verwarmen in de winter en koelen in de zomer van woningen en bedrijfspanden.


foto5_batterij700

Eerste coöperatieve buurtbatterij in Weert

Een zonnepark met 5.200 panelen in combinatie met energieopslag wordt gerealiseerd in de gemeente Weert. Het energieopslagproject van WeertEnergie, Scholt Energy Services, SEAC en Soltronergy is het eerste in Nederland waarbij een coöperatieve buurtbatterij wordt gecombineerd met grootschalige lokale opwekking van duurzame energie. De partijen zijn een samenwerkingsovereenkomst aangegaan voor de totstandkoming van dit innovatieve project. Deze werd onlangs ondertekend door de samenwerkende partijen.

De batterij wordt zodanig ingezet dat de lokaal opgewekte zonne-energie op het juiste moment aan het stroomnet geleverd wordt waardoor het zonnepark een hoger rendement oplevert. Dit is tot op heden de grootste uitdaging bij projecten met zonne-energieopwekking. Het zonnepark wordt gebouwd naast de voetbalvelden in Altweerterheide. De gemeente moet nog een definitieve vergunning verstrekken.

Lees verder


foto7a_ordners700

Bijeenkomst voor leden die willen investeren of dit te kennen hebben gegeven

Tijdens de Algemene LedenVergadering van 14 december jl. is afgesproken dat het bestuur een bijeenkomst organiseert voor alle leden die meer willen weten over het aanschaffen van certificaten om in de diverse projecten te investeren. Het gaat daarbij niet alleen om de reguliere certificaten die al gebruikelijk zijn, maar ook om certificaten die bedoeld zijn om in te zetten bij de ontwikkeling van het zonnepark, dan wel windpark. Deze certificaten kennen een hoger risico en worden dan ook tegen hogere percentages winstdeling uitgegeven.

De bijeenkomst wordt gehouden op 9 Januari in het NMC Weert aan de Geurtsvenweg 4 in Weert vanaf 19.30 uur. Introducees die geïnteresseerd zijn, zijn ook welkom.


foto6_advertentie700

Colofon

De Nieuwsbrief Windpark Weert is een gezamenlijk initiatief van WeertEnergie en Eneco. De nieuwsbrief is bedoeld voor omwonenden Roermondseweg en Schoor/Leuken.

Contactgegevens: website | mail.


Klik hier om u af te melden van deze Nieuwbrief | Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print!