Procedures

Beroepsprocedure Windpark Weert 

Er is ook goed nieuws te melden over het windpark. De omgevingsvergunning voor de aanleg van het Windpark is goedgekeurd door de gemeenteraad van Weert. In totaal zijn er 14 zienswijzen ingediend. De beroepsprocedure van het 'Windpark Weert' loopt van 19 oktober t/m 29 november. Ook de realisatie van het Windpark komt zo steeds dichterbij.

Bestemmingsplan Windpark Weert op 17 oktober 2018

Gecoördineerd gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ‘Windpark Weert’ en gewijzigd besluit tot verlening van een omgevingsvergunning voor de activiteiten bouwen en milieu voor drie windturbines en een klantstation te Weert.

Bestemmingsplan Windpark Weert - raadsbesluit op 9 oktober 2018

Bestemmingsplan Windpark Weert (ontwerp) op 25-07-2018

Ontwerp bestemmingsplan ‘Windpark Weert’ en ontwerpbesluit tot verlening van een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen van drie windturbines en een klantstation Weert. 

De gemeente Weert heeft op grond van artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) op 30 mei 2018 bekendgemaakt dat de gemeenteraad op 28 februari 2018  heeft besloten om de coördinatieregeling toe te passen voor het in te dienen bestemmingsplan ‘Windpark Weert’ en de in te dienen aanvraag van een omgevingsvergunning voor de bouw van drie windturbines en een klantstation in het gebied tussen de A2, de Galgenbergweg en de spoorlijn Roermond-Weert.

Burgemeester en wethouders van Weert maken thans volgens artikel 6.14 en 3.31 van de Wet ruimtelijke ordening tevens bekend dat met ingang van 26 juli 2018 gedurende zes weken, dat wil zeggen tot en met 5 september 2018, bij de informatie- en servicebalie van het stadhuis, Wilhelminasingel 101, ter inzage liggen:

1. het ontwerp bestemmingsplan ‘Windpark Weert’;
2. het ontwerpbesluit tot verlening van een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen van drie windturbines en een klantstation;

met bijbehorende toelichtingen en ontwerpbesluiten;

De openingstijden van de informatie- en servicebalie voor inzage van de stukken op papier zijn te raadplegen op http://www.weert.nl/openingstijden


Principeverklaring gemeente Weert
 op 20-07-2016
De gemeenteraad Weert heeft besloten om windenergie in Weert mogelijk te maken langs de snelweg A2 van het AC-restaurant tot aan de Schoorbrug. Terug naar Home pagina