Veelgestelde vragen

Klik op de vraag om het antwoord te zien.

 

Windpark Weert

Hoeveel energie leveren de windmolens op?

Capaciteit per molen is 4,2 MW, totaal 12,6 MW. De te verwachten stroomopbrengst is 30.000 MWh. Het gemiddeld jaarverbruik van ca. 10.000 huishoudens.

 

Hoe lang blijven de molens normaal gesproken staan?

De molens blijven zo’n 20 tot 25 jaar staan. In overleg met de verschillende partijen kan na deze periode besloten worden om modernere windmolens terug te plaatsen.

Is het mogelijk om het natuur- en radaronderzoek in te zien?
Hoe groot is de slagschade? 


Volgens de wet mag een gevoelig object niet meer slagschaduw ontvangen dan 17 dagen per jaar. En niet meer dan 20 minuten per dag (https://www.rvo.nl/sites/default/files/2018/06/RVO-039-1601_FS-DUZA%20Slagschaduw%20infoblad%20MR.pdf). Op basis van historische gegevens en de stand van de molens ten opzichte van de zon streven WeertEnergie en Eneco ernaar om de slagschaduw te beperken tot maximaal 30 minuten per jaar. Op de molens komen sensors te staan en in de molen computers. Zij houden onder andere de stand van de zon bij en als er slagschade dreigt te ontstaan, wordt de molen stilgezet. 

Omgevingsfonds

Wie komen er in aanmerking voor het Omgevingsfonds?

Met het Omgevingsfonds worden projecten gefinancieerd met algemeen maatschappelijk nut of ter bevordering van duurzaamheid in het werkgebied. Het werkgebied ligt binnen een cirkel met een straal van 3 km vanaf het middelpunt van windmolen 2 van het Windpark Weert. In dit gebied liggen de woonkernen:

  • Schoor
  • De Mildert
  • Nederweert-Eind (deel)
  • Schoordijk/Roermondseweg
  • Buitengebied Leuken
  • Swartbroek
  • Vrouwenhof (deel van de wijk Leuken)

Bewoners, maatschappelijke instellingen en het bestuur van de stichting Gries Hej Windfonds kunnen initiatieven indienen voor maatschappelijke projecten als deze voldoen aan de gestelde criteria en in aanmerking komen voor financiering uit het Omgevingsfonds. 

Klik hier om naar de site van Gries Hej Windfonds te gaan. 

Duurzaamheid

Waarom zouden windparken een substantiële bijdrage kunnen leveren aan de energiebehoefte van Nederland?

Nederland heeft zich gecommitteerd aan de afspraken van het klimaatakkoord van Parijs om de klimaatverandering binnen de perken te houden. Daarvoor is een zeer drastische beperking van de CO2-uitstoot nodig. In de 'overgangsperiode' wordt het aandeel conventionele energiebronnen, zoals kolencentrales, steeds verder verkleind en wordt tegelijkertijd gewerkt om zo veel mogelijk energie te besparen. Ook hebben het Rijk, de provincie en gemeenten in Nederland afspraken gemaakt om CO2-reductie te bereiken. Dit doen we door onder andere windmolens op land te realiseren.