Veelgestelde vragen

Klik op de vraag om het antwoord te zien.

 

Windpark

Waarom is ervoor gekozen om de molens meer naar het zuiden, richting Roermondseweg, op te schuiven?

Door de molens iets naar het zuiden op te schuiven, wordt de  er meer rekening gehouden met het natuurbelang: de lijn van vennen langs de Leuker-/ Einderbeek wordt ontzien, wat vooral voor watervogels een verbetering is. De natuurgroepen én de Provincie Limburg hebben hierop aangedrongen.

Windmolens

Is het mogelijk om een persoonlijke analyse te maken van de effecten van de windmolens?

Er is een programma die per huis inzichtelijk maakt wat de gevolgen van het plaatsen van de windmolens zijn. Om dit nauwkeurig te doen, is het belangrijk om te weten waar de windmolens precies komen te staan

Natuur

Wordt er rekening gehouden met de aanwezige vennen, vliegroutes van vogels en vleermuizen?

WeertEnergie/Eneco houden bij de aanleg van het park rekening met de natuur. Zo vindt de vogeltrek op vaste tijden plaats, vliegen vogels op een standaard hoogte en verschillen de vliegroutes per vogelsoort. Hier kun je allemaal rekening mee houden. Voor de aanleg van een windpark worden de natuurrisico’s onderzocht.

Slagschaduw

Hoe zit het met de slagschaduw?

Beschijnt de zon de rotor van een windturbine, dan leidt dit tot een bewegende slagschaduw. Als deze bewegende slagschaduw op het raam van een woning valt, kan dat als hinderlijk worden ervaren. Om de slagschaduw te beperken voor u als omwonende nemen we maatregelen met betrekking tot slagschaduw, die verder gaan dan de wettelijke norm (In de activiteitenregeling milieubeheer staat dat een woning met een gevel met ramen niet meer slagschaduw mag ontvangen dan 17 dagen per jaar gedurende 20 minuten per dag). Deze maatregelen zorgen ervoor dat er maximaal een half uur slagschaduw per jaar op een venster van een woning zal vallen. We willen benadrukken dat het terugbrengen naar nul uren technisch niet mogelijk is.

Overige

Heeft Eneco meerdere windmolens hier in de buurt gebouwd?

Heeft Eneco meerdere windmolens hier in de buurt gebouwd?

Eneco was samen met een aantal maten eigenaar van windpark De Locht. Toen het windpark startte was er een exploitatietermijn van 10 jaar afgesproken. In 2016 was deze termijn verstreken en heeft een werkgroep de mogelijkheden onderzocht om het project rendabel voort te zetten. Deze werkgroep is tot de conclusie gekomen dat er geen mogelijkheid was om het project rendabel voort te zetten. De windmolens zijn afgebroken en hebben een tweede leven gekregen in Polen. Verder heeft Eneco in Nederweert naar een geschikte plek gekeken, bij de drie door de gemeente geselecteerde locaties in Nederweert zit ook een locatie van Eneco.