Windpark Weert

windmolenWindpark Weert is een initiatief van energiecoöperatie WeertEnergie en Eneco.

Samen met jou willen we een grote stap zetten om Weert energieneutraal te maken. Dat betekent dat er met duurzame energiebronnen evenveel energie wordt opgewekt als dat er wordt verbruikt in Weert. Om dit te realiseren hebben we alle alternatieve energiebronnen nodig.

In het windpark worden drie molens geplaatst. De masthoogte van de molens wordt 130 meter hoog en de wieken 70 meter hoog. 

Energieneutraal 

De gemeente Weert heeft de ambitie uitgesproken om in 2040 energieneutraal te zijn. Daarnaast willen ze in 2020 over een aandeel van 14% duurzaam opgewekte energie beschikken. Dit aandeel bedroeg in 2014 in Weert 3,3%. Windenergie is nodig om de doelstelling te kunnen halen. De gemeenteraad heeft in juli 2016 besloten om windenergie in Weert mogelijk te maken langs de A2 bij het AC-restaurant tot aan de Schoorbrug.

De gemeenten Leudal, Peel en Maas, Nederweert en Weert en de provincie Limburg willen invulling geven aan het vraagstuk rondom duurzame energie. Daarom hebben ze samen de handschoen opgepakt om windenergie te stimuleren en te faciliteren. Hiervoor hebben deze partijen uitgangspunten op papier gezet, met onder andere de wens dat opbrengsten uit windmolens zoveel mogelijk terugvloeien in de lokale gemeenschappen.

 

De omgeving

De omgeving wordt betrokken bij de plannen voor dit windpark. Bij het uitwerken van de plannen wordt er gekeken naar de gevolgen voor de directe leefomgeving zowel voor de omwonenden als voor de flora en fauna. Met de omwonenden wordt regelmatig gecommuniceerd en bij het bepalen van de alternatieven wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met hun belangen.

 

 

Terug naar Home pagina