Windpark Weert

 Windpark Weert is een initiatief van energiecoöperatie WeertEnergie en Eneco.3 windmolens met blauwe lucht In het windpark, langs de A2 ten oosten van Weert, staan drie molens. De masthoogte van elke molen is 130 meter hoog en de wieken zijn 70 meter hoog. De turbines hebben elk een vermogen van 4,2 MW. De drie windturbines kunnen jaarlijks zo’n 30.000 MWh groene stroom opwekken, dat staat gelijk aan het gemiddeld jaarverbruik van ruim 10.000 huishoudens.  

Energieneutraal 

Samen met jou leveren we een bijdrage aan het energieneutraal maken van Weert. Dat betekent dat er met duurzame energiebronnen evenveel energie wordt opgewekt als dat er wordt verbruikt in Weert. Om dit te realiseren hebben we alle alternatieve energiebronnen nodig.

De gemeente Weert heeft de ambitie uitgesproken om in 2040 energieneutraal te zijn. In 2020 wil ze over een aandeel van 14% duurzaam opgewekte energie beschikken. Dit aandeel bedroeg in 2014 in Weert 3,3%. Windenergie is nodig om de doelstelling te kunnen halen. De gemeenteraad heeft in juli 2016 besloten om windenergie in Weert mogelijk te maken langs de A2 bij het La Place wegrestaurant tot aan de Kelperbrug.

De gemeenten Leudal, Peel en Maas, Nederweert en Weert en de provincie Limburg willen invulling geven aan het vraagstuk rondom duurzame energie. Daarom hebben ze samen de handschoen opgepakt om windenergie te stimuleren en te faciliteren. Hiervoor zijn uitgangspunten op papier gezet en is de wens uitgesproken dat opbrengsten uit windmolens zoveel mogelijk terugvloeien in de lokale gemeenschappen. 

De omgeving

De omgeving is betrokken bij de plannen voor dit windpark. Bij het uitwerken van de plannen is er gekeken naar de gevolgen voor de directe leefomgeving, zowel voor de omwonenden als voor de flora en fauna. Met de omwonenden wordt regelmatig gecommuniceerd en bij het bepalen van de alternatieven wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met hun belangen. 

Omgevingsfonds

Gedurende 15 jaar stelt Windpark Weert bv jaarlijks 1 euro per opgewekt MWh beschikbaar voor het  Gries Hej Windfonds. Naar verwachting ligt de jaarlijkse windproductie van Windpark Weert tussen de 25.000 en 30.000 MWh. Dit betekent dat jaarlijks, gedurende de eerste 15 jaar, naar verwachting tussen de 25.000 en 30.000 euro in het Omgevingsfonds komt. Na 15 jaar stelt Windpark Weert bv 0,50 euro per MWh ter beschikking.

Terug naar Home pagina